Rajaytyskuva Vazden hiekkalinnan suojauksesta.

Muutamia paikkoja vanhasta mapista eraalla tekstuuripaketilla testiluontoisesti.

lumicraft1 - tonttien omistajuudet